Huskeliste / To-do list

(English version below)

Å seile er helt fantastisk. Det å føle vinden i håret, lukten av havet og kjenne på følelsen av å være fri er både beroligende og frigjørende. Jeg føler meg så heldig som har seiling som en hobby. For å gjøre seilturen så komfortabel og gøy som overhodet mulig, så er det alltid en ting eller to jeg har i bakhodet når det kommer til det å være til sjøs. Å være på TSR er ikke som de fleste andre ferier, og derfor kan det være lurt å ta noen forhåndsregler;

1. Drikk nok vann- Det er viktig å få i seg nok vann/væske når man er på sjøen, og spesielt siden seiling krever at man er en del i aktivitet og holder fokuset oppe. Husk å holde deg hydrert, slik at kroppen kan fungere 100%

2. Ta med varme klær- Selv om det er sommer så er det fortsatt kaldt på sjøen. The Tall Ships Races vil ta plass i varmere strøk neste år, men det er uansett lurt å alltid ha med seg nok varme klær

3. Få nok søvn- Sørg for at du får sovet nok. Det kan være utmattende å være til sjøs innimellom. Man er ofte i mye aktivitet på dagtid, i tillegg til å ha nattevakt på kvelden / nattestid. Noen ganger kan man også oppleve dårlig vær, som igjen krever mer tid og energi. Dermed kan det være lurt å få sovet litt når man først har mulighet

4. Husk solkrem- Seiling = aktivitet utendørs. Som nevnt så vil TSR neste år ta plass i mer sydlige strøk, som dermed betyr høyere temperaturer og en høyere UV indeks. Ta vare på huden, selv på sjøen

5. Vær sosial- Det er ikke alltid lett å skaffe seg nye venner, men en av de virkelig kule tingene med the Tall Ships Races er at det er mange forskjellige typer mennesker som deltar hvert år. Du er aldri helt alene, og det er alltid greit å ha noen å prate med, spesielt om man skulle ha en dårlig dag

6. Vær fleksibel- Selv om det er deadlines, sjekkpunkter, og visse regler som må overholdes ift når skipene må være i havn , så kan uforutsette hendelser dukke opp. Vær så fleksibel som du kan, og sørg for å få med deg oppdateringer underveis. På denne måten kan du unngå unødvendig stress

7. HA DET GØY 🎉Sist men ikke minst; Ha det gøy! Det er det the Tall Ships Races handler om 😃

//Sailing is amazing. Feeling the wind in my hair, the smell of the sea and the feeling of being free is calming and liberating. I am so blessed to have sailing as my hobby. To make my sailing voyages as comfortable and fun as possible, there is always a thing or two I keep in mind. The TSR is not a typical vacation, and therefore it is smart to take a few precautions;

1. Drink enough water– It is important to drink enough water when being at sea. Especially since sailing requires a lot of movement and focus. Remember to stay hydrated so that your body works 100%

2. Bring warm clothing- Even though it is summer it can still be cold at sea. The Tall Ships Races will take place in slightly warmer waters next year, but bringing some extra warm clothing is always a good idea

3. Get enough sleep- Make sure to get enough sleep. Being at sea is exhausting at times. There is a lot of activity during the day, in addition to night watches. Sometimes bad weather also requires some extra energy and time, therefore it is important to rest when possible

4. Remember sunscreen- Sailing = staying outdoors. As mentioned the TSR will take place more south next year, which also means warmer weather and that the UV index will be higher. Take care of your skin, even at sea

5. Socialize- Making new friends is not always easy, but one of the really cool things about the Tall Ships Races is that there is a lot of different people participating. You are never truly alone, and having someone to talk to when things are difficult, means a whole lot.

6. Be flexible- Even though there are deadlines, checkpoints, regulations for how and when the ships are supposed to be in port, there is always a slight chance that there might be change in plans. Be as flexible as possible and listen when there is updates on the regatta, to avoid unnecessary stress

7. HAVE FUN🎉Last but not least; HAVE FUN! That is what the TSR is all about 😃//

Teamwork! Photo by: Dóra Kazó-Horváth

In the rigging. Photo by: Gàbor Baksa

Photo by: Gàbor Baksa

I hope you to sea (😂) you at TSR!

Fair winds,

– Eline

Leave a Reply

en_USEnglish
%d