Application form

(English version below)

Koronasituasjonen har ført til endringer i Vitamin Sea Sail, og i år vil det deles ut delstipend for årets Tall Ships Race. Dette er for å gi flere ungdommer muligheten til å delta på regattaen.

Husk å holde deg oppdatert på årets regatta, og gjerne ta kontakt om du har noen spørsmål!

Hvis du ønsker å lese om opplevelsene til Stine og Henrik som var stipendiater i 2019, så kan du gjøre det HER.

Husk å lese kravene og vilkårene for stipendene før du sender inn søknaden:

Stipendsøknad:

HUSK Å SENDE INN SØKNADEN SENEST ÉN UKE FØR TUREN DIN!

English version:

The Corona situation has led to changes within Vitamin Sea Sail, and this year there will be four scholarships available that cover a part of a sailing voyage during the this year’s Tall Ships Race. This is done in order to give more young people the opportunity to go sailing.

Remember to keep yourself updated on the races, and feel free to reach out if you have any questions!

If you wish to read more about the experiences of Stine and Henrik who were the scholarship receivers in 2019, please have a look at the Vitamin Sea Sailors 2019.

Remember to read the terms and conditions before you submit your application:

Application form (in Norwegian only):

REMEMBER TO SUBMIT YOUR APPLICATION LATEST ONE WEEK BEFORE YOUR VOYAGE!

Fair winds!

– Eline

boat boating close up coast
Photo by Pixabay on Pexels.com

  One thought on “Søknadsskjema

Leave a Reply

en_USEnglish
%d bloggers like this: